ЕКСПЕРТНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ВИСНОВОК ПРО ПРАВИЛА ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ В УКРАЇНІ

Законодавство щодо практики допоміжної репродуктології та пов’язані з нею організаційні аспекти в Україні, включаючи міжнародні програми сурогатного материнства та донорство яйцеклітин:

 • Закон України № 2801-XII від 19.11.1992 «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
 • Інструкціяпро порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій, затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 787 від 9.9.213 (далі – Інструкція про процедури проведення ДРТ)
 • Сімейний кодекс України, прийнятий Законом України № 2947-III від 01.10.2002 р.;
 • Положення Цивільного кодексу України, що стосуються договірних зобов’язань та представництва;
 • Положення Податкового кодексу України, що стосуються податку на доходи фізичних осіб;
 • Закон України № 3425-XII від 09.02.1993 р. «Про нотаріат»;
 • Закон України від 01.07.2010 № 2398/VI «Про реєстрацію актів цивільного стану»;
 • «Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні», затверджені Наказом Міністерства юстиції України № 525 від 18.1.2 р.;
 • Закон України № 2235-III від 08.01.2001 «Про громадянство України»;
 • Закон України № 3929-XII від 22.09.2011 «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Стаття 48 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» визначає, що використання ЕКЗ та імплантація ембріонів повинні проводитися відповідно до норм, встановлених Міністерством охорони здоров’я України, на підставі медичних показань дорослої жінки, яка проходить курс лікування безпліддя за наявності письмова згода подружжя, забезпечення анонімності донора та захисту медичної таємниці.

Частина 2 Статті 123 Сімейного кодексу України прямо регулює приналежність дитини, народженої за допомогою допоміжних репродуктивних технологій в результаті програми сурогатного материнства:

Якщо ембріон, зачатий подружжям з використанням допоміжних репродуктивних технологій, переноситься в організм іншої жінки, батьками дитини є подружжя.

Таким чином, гестаційне сурогатне материнство є абсолютно законним в Україні, в той час як Сімейний кодекс не захищає права гестаційної (біологічної) матері і, навпаки, звертає увагу на положення угоди, яка була укладена між сурогатною матір’ю і батьками-замовниками.

Стаття 139 Сімейного кодексу України передбачає, що жінка, зареєстрована в якості матері дитини, може оскаржити свою материнську приналежність. Однак оскарження материнської приналежності генетичної матері гестаційною матір’ю прямо заборонено частиною 2 цієї Статті.

Відповідно, дитина юридично вважається дитиною передбачуваних батьків з самого моменту її зачаття, і сурогатна мати ні з якої причини не може залишити дитину у себе після народження або бути зареєстрованою в якості матері дитини.

I. ПОПЕРЕДНІ УМОВИ ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ CУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА:

ДЛЯ ПЕРЕДБАЧУВАНИХ БАТЬКІВ: © Ukrlegis. Всі права захищені

 1. Медичні показання + медичний скринінг

Інструкція про процедури проведення ДРТ встановлює наступні медичні показання для підтвердження того, чи підходять передбачувані батьки для участі в програмі сурогатного материнства.

 1. Відсутність матки (вроджена або набута)
 2. Деформація порожнини або шийки матки, що робить вагітність і пологи неможливими
 3. Синехії порожнини матки
 4. Важкі соматичні захворювання, що роблять неможливим продовження вагітності
 5. Множинні (більше 4-х) невдалі імплантації, пов’язані з перенесенням високоякісних ембріонів.

Все це має бути підтверджено відповідними медичними висновками, які мають бути оформлені на офіційних бланках медичних установ, які їх видають, і містити підписи лікарів (із зазначенням ПІБ і посад).

Обидва з подружжя або той, хто планує надати свій генетичний матеріал для створення ембріонів, також має пройти медичні перевірки, щоб підтвердити право на участь у програмі ДРТ (наприклад, серологічні дослідження). Перелік аналізів, підтверджений інструкцією щодо процедур ДРТ, обов’язковий для всіх клінік ЕКЗ.

Якщо медичні висновки/результати лабораторних аналізів видані за межами України, вони мають бути перекладені українською мовою бюро перекладів або професійним перекладачем.

 1. Шлюб Передбачуваних батьків

Слід підкреслити, що згідно з українським законодавством виношування дитини сурогатною матір’ю можливо тільки в тому випадку, якщо передбачувані батьки перебувають в офіційному шлюбі. Тому вони повинні надати свідоцтво про одруження, що і є другою обов’язковою умовою. У разі участі іноземних громадян цей документ має бути належним чином легалізований або містити проставлений апостиль відповідно до положень Конвенції від 5 жовтня 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.

Що стосується форми документа, то можливі два варіанти:

– оригінал свідоцтва про шлюб з апостилем (краще);

– або нотаріально засвідчена копія свідоцтва про шлюб, яке раніше було апостильоване. У такому випадку апостиль також проставляється на нотаріально засвідченій копії (оригінал > апостиль > нотаріально засвідчена копія > апостиль).

3. Генетичний зв’язок принаймні одного з передбачуваних батьків з плодом

II. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ВИНОШУВАННЯ

Сторони Договору

Якщо кандидатура Сурогатної матері відповідає всім медичним, психологічним та індивідуальним вимогам Передбачуваних батьків і вони приймають рішення на її користь, між ними підписується Договір про виношування дитини. Цей Договір оформлюється в письмовій формі у нотаріуса в двох примірниках: один – для Передбачуваних батьків, інший – для Сурогатної матері. Жодні інші підписи не підтверджуються.

Договір за участю іноземних громадян оформлюється двома мовами: українською та рідною мовою іноземної сторони.

Відповідно до вищезазначених правових актів, Передбачувані батьки мають право видавати Довіреність на користь фізичної або юридичної особи (компанії) з повноваженнями, що включають, але не обмежуються ними:

 • укладати та затверджувати договори на програму допоміжних репродуктивних технологій у будь-якому ліцензованому медичному центрі на території України;
 • укладати, за попереднім погодженням з Довірителями, Договір про виношування дитини з сурогатною матір’ю, предметом якого є надання Сурогатною матір’ю послуг, пов’язаних із застосуванням екстракорпорального запліднення і перенесенням ембріонів;
 • здійснювати будь-які інші дії, пов’язані з процесом сурогатного материнства (прийняття рішення про кріоконсервацію невикористаних ембріонів, отримання особистої інформації про сурогатну матір та інші) тощо.

 

Ця Довіреність має бути нотаріально засвідчена, і якщо вона видана за межами України, вона має пройти процедуру проставлення апостиля (якщо країна є учасником Конвенції від 5 жовтня 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів) або консульської легалізації (стаття 100 Закону України «Про нотаріат»).

У разі необхідності зміни Сурогатної матері або розірвання Договору про виношування дитини з Сурогатною матір’ю, представник Передбачуваних батьків, належним чином уповноважений Довіреністю, має право підписувати Договори про виношування дитини з новим кандидатом (кандидатами) без додаткового дозволу.

Однак дуже важливо, щоб в разі можливого відкликання Довіреності Передбачувані батьки негайно проінформували про це свого представника і всіх третіх осіб, залучених у процес (наприклад, медичні установи, Сурогатну матір, Нотаріуса, що засвідчує Договір про виношування дитини тощо).

РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ

Що стосується реєстрації народження дитини, то варто відзначити, що українське законодавство в цьому значенні дуже сприятливе, оскільки імена Передбачуваних батьків з самого початку заносяться в запис про народження в органі реєстрації актів цивільного стану.

Згідно з Правилами реєстрації актів цивільного стану в Україні, така реєстрація за заявами іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться відповідно до законодавства України. Якщо дитина народилася у жінки, заплідненої ембріоном, що походить від подружжя, реєстрація народження проводиться за заявою подружньої пари, що дала згоду на імплантацію. Необхідно лише надати до Органу реєстрації актів цивільного стану нотаріально засвідчену згоду сурогатної матері на запис імен подружжя як батьків дитини/дітей; документ, що підтверджує факт народження дитини, і свідоцтво про генетичну спорідненість Передбачуваних батьків з дитиною. У цьому випадку подружжя належним чином реєструються як батьки своєї новонародженої дитини/новонароджених дітей, і тільки в графі «Примітки» міститься запис із зазначенням імені Сурогатної матері. Однак цей запис зберігається в органі реєстрації актів цивільного стану і є конфіденційним.

За умови, що всі документи готові, реєстрація народження займає пару годин у органі реєстрації актів цивільного стану, а свідоцтво про народження видається в день подання заяви. На практиці отримання свідоцтва про народження здійснюється протягом 5 робочих днів з моменту народження дитини.

Таким чином, Передбачувані батьки користуються офіційним статусом законних батьків новонародженої дитини (новонароджених дітей), народженої(их) Сурогатною матір’ю в Україні, в той час як Сурогатна мати і її чоловік (якщо такий є) не набувають ніяких батьківських прав на цю дитину (цих дітей).

ГРОМАДЯНСТВО ДИТИНИ ТА ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ 

громадянства дитиною, народженою сурогатною матір’ю в Україні в результаті перенесення ембріона, зачатого іноземною подружньою парою. Дитина, народжена на території України з ембріона, зачатого іноземцями, може набути громадянство України тільки в тому випадку, якщо дитина не набула громадянство своїх батьків і якщо такі батьки постійно проживають на території України на законних підставах (Стаття 7).

Іноземці та особи без громадянства повинні в’їжджати/виїжджати з України через пункти пропуску на державному кордоні за наявності національного паспорта та візи, якщо інше не передбачено законодавством України. Громадяни держав, які уклали з Україною міжнародні угоди про безвізовий режим, в’їжджають в Україну/виїжджають з неї за дійсним національним паспортом.

Отже, Передбачувані батьки мають вжити заходів для отримання паспорта або візи для своєї новонародженої дитини/новонароджених дітей у якості останнього кроку програми Сурогатного материнства в Україні.

У разі необхідності термінової медичної допомоги за кордоном новонародженому, народженому Сурогатною матір’ю в Україні, необхідна тісна співпраця з відповідним посольством іноземної держави в Україні.